Публічна інформація

НАЙМЕНУВАННЯ

ДЕТАЛЬНІШЕ

Повне та скорочене найменування юридичної особи:

Повне найменування:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІРБІС"
Скорочене найменування: ТОВ "ФК "ІРБІС".

Ідентифікаційний код юридичної особи:

42427514

Місцезнаходження юридичної особи:

01033, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 82Г.

Перелік фінансових послуг:

Види фінансових послуг:
1) надання послуг з факторингу;
2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
3) надання послуг з фінансового лізингу;
4) надання гарантій та поручительств.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУЛАЙН КЕПІТАЛ С.Р.О." (TRUELINE CAPITAL S.R.O.)».
Адреса засновника: Козі 857/15 Старе Місто, 110 00 Прага 1, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника юридичної особи - ВОЛКОВА АННА, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ПРАГА, ВИНОГРАДИ, ВУЛИЦЯ ПОЛСКА, БУДИНОК 1506/42.

Склад Виконавчого органу:

Директор: ШИЛIН ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Склад наглядової ради:

Наглядова рада відсутня.

Інформація про відокремлені підрозділи:

Відокремлені підрозділи відсутні.

Ліцензії та дозволи:

Товариство має наступні ліцензій:
1) надання послуг з факторингу. Видана 27.12.2018 р.;
2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Видана 27.12.2018 р;
3) надання послуг з фінансового лізингу. Видана 27.12.2018 р;
4) надання гарантій та поручительств. Видана 27.12.2018 р.
Зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 31.08.2018 р.
Внесено до Державного реєстру фінансових установ (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.12.2018 р. № 2165).

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

Факти порушення справи про банкрутство відсутні.

Інформація про початок процедури ліквідації:

Факти початку процедури ліквідації відсутні.

Інша інформація (розкривається фінансовими установами-акціонерними товариствами):

Відомості про учасників (засновників, акціонерів): «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУЛАЙН КЕПІТАЛ С.Р.О." (TRUELINE CAPITAL S.R.O.)». - 100% частки у статутному капіталі. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) – ВОЛКОВА АННА, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА.

Режим робочого часу:

Понеділок-п’ятниця 9:00-18:00, обідня перерва 13:00-14:00. Субота-неділя – вихідні дні.

Ціна/тарифи фінансових послуг:

Ціна/тарифи на вказані фінансові послуги:
- проценти за користування кредитом (позикою) у розмірі від 25% річних. Базова процентна ставка - 3% в день. Річна процентна ставка - 1095%

Звіт про корпоративне управління фінансової установи:

Звіт про корпоративне управління фінансової установи не розкривається в зв’язку з тим, що фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства.

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Для вирішення спірних питань у досудовому порядку, споживачі мають змогу звернутися безпосередньо до Товариства, викласти в чіткій і зрозумілій формі свої зауваження. Питання розглядаються Товариством в порядку та у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (крім ринку цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення), є Національний банк України. Національний банк України також забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг Національним банком України передбачено на сайті за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

Фінансова послуга, що пропонується до надавання клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта:

Договором передбачена можливість Клієнта отримати грошові кошти у позику, без цільового призначення, без застави за фіксованою процентною ставкою. Сума позики, строк, вартість послуги та інші умови узгоджуються сторонами шляхом вибору клієнтом запропонованих доступних параметрів позики та закріплюються договором, укладеним в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами:

Фінансова установа не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:

Додаткові фінансові послуги фінансовою установою не надаються.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

Не передбачена сплата податків або зборів за рахунок позичальника.

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

Фінансова послуга надається клієнтам на умовах, визначених відповідним договором позики. У випадку дострокового повернення позики, клієнт зобов’язується повернути Товариству суму позики та сплатити проценти за фактичну кількість днів користування позикою. Плата за факт дострокового повернення позики відсутня.

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу:

У власності членів виконавчого органу часток Товариства немає.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національний банк України.
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0 800 505 240

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, тел./факс: (044) 279 12 70