Політика конфіденційності

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, (надалі-«Клієнт»), надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «ІРБІС» (далі – «Товариство»), згоду на обробку своїх персональних даних у порядку і на умовах, викладених в цій згоді.

1. Клієнт надає дає згоду на обробку Товариством своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, вивчення, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних в наступних цілях:

- оцінки платоспроможності Клієнта;

- виконання Договору на отримання кредиту;

- пропозиції продуктів і послуг Товариства;

- надання знижок і пільгових умов надання позик;

- обслуговування позичальників та осіб, що подають заявку на отримання позик (клієнтів) Товариства;

- просування послуг Товариства.

2. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода:

- прізвище, ім'я та по батькові;

- адреса реєстрації і фактичного проживання;

- місце народження;

- дата, місяць і рік народження;

- громадянство;

- фотографія документа, що посвідчує особу/паспортні дані (далі «Паспорт»);

- ідентифікаційний номер платника податків;

- найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу;

- номер мобільного телефону;

- адреса електронної пошти;

- інша інформація, що міститься в документах/даних, наданих Позичальником Товариству (далі – «Персональні дані»).

3 . Обробка Персональних даних Товариством здійснюватиметься з метою виконання укладеного Договору про надання кредиту.

4. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці Товариством визначається Товариством відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство здійснює збір персональних даних в цілях, зазначених вище.

5. Фактом використання сайту Товариства Клієнт підтверджує, що він як суб'єкт персональних даних надає Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «ІРБІС» згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, юридичним консультантам і колекторам), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки та за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.

6. Товариство здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використання таких засобів.

7. Справжня згода на обробку персональних даних не обмежена терміном дії.

8. Підтверджую, що, я проінформований (а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», ціллю обробки даних і особах, яким такі дані передаються, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ІРБІС» і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.

 

Положення про Конфіденційність
ТОВ «ФК 
«ІРБІС» 

Загальна інформація

Товариство з обмеженою відповідальністю ФК «ІРБІС» (надалі - Товариство) даним Положенням про конфіденційність ТОВ «ФК«ІРБІС» (надалі - Положення) встановлює порядок отримання Персональних даних фізичних осіб, які відвідають сайт KUMO.com.ua  (надалі – Сайт), а також види персональних даних, які збираються, використовуються, обробляються та захищаються Товариством.

Власником персональних даних які відвідують Сайт є Товариство, яке зареєстроване за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 82Г.

 

Сайт Товариства призначений для користування дієздатними фізичними особами, які досягли 18-річного віку.

 

Інформація, яка обробляється

Товариство отримує знеособлену загальну інформацію за результатами підрахунку наступних даних: загальна кількість відвідувань Сайту, кількість відвідувань кожної сторінки Сайту, інше. Дана інформація використовується виключно з метою оцінки рейтингу Сайту, подальшого покращення його роботи та вдосконалення процесу надання фінансових послуг Товариством.

Товариство здійснює збір та обробку наступних даних фізичних осіб під час користування Сайтом, а саме: дані, що надаються фізичними особами як при заповненні реєстраційних форм Сайту, так і в процесі користування сайтом, файли cookie, IP-адреси, парламенти на налаштування інтернет – браузерів.

Товариство включає дані фізичних осіб до бази персональних даних інтернет – користувачів з моменту, коли фізична особа вперше починає користуватися Сайтом, а також протягом строку користування послугами Товариства. Строк зберігання даних становить період протягом якого фізична особа користується послугами Товариства, а також протягом наступних десяти років після закриття особистого кабінету на Сайті Товариства.

Товариство здійснює обробку персональних даних фізичних осіб з метою належного надання послуг фізичним особам.

Права фізичних осіб

Фізичні особи мають всі права щодо захисту персональних даних, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

Обробка персональних даних здійснюється у дата – центрах, де розміщується обладнання, яке забезпечує роботу Сайту. Товариство вживає всіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних фізичних осіб.

Файли Cookie

У роботі Сайту Товариство використовую технологію Cookie. 

Файли Сookies – це  невеликий файл з налаштуваннями профілів, який полегшує користування веб-сайтом, записуючи дані, необхідні для входу в систему та збору статистики.

Відвідуючи Сайт фізичні особи надають Товариству та третім особам, що забезпечують роботу Сайту, свою згоду на збирання, обробку  та використання даних у межах використання технології Сookies.

Використання ІP – адреси

IP – адреса є комбінацією цифр, яка автоматично надається комп’ютеру фізичних особи під час інтернет – сесії, коли фізична особа підключається до свого інтернет – провайдера через локальну мережу.

Товариство та треті особи, які обслуговують Сайт, можуть збирати дані IP – адреси

з метою системного адміністрування та аудиту використання Сайту. Товариство може використовувати  ІР – адресу для ідентифікації фізичних осіб, які використовують сайт у разі, коли це необхідно для захисту процесу надання послуг.

Відвідуючи Сайт фізичні особи надають Товариству та третім особам, що забезпечують роботу Сайту, свою згоду на збирання та використання ІР – адресу.

Посилання на інші сайти

Сайт Товариства може містити посилання на інші сайти, створені третіми сторонами, політика щодо захисту персональних даних та інформації яких відрізняється від Товариства з приводу захисту конфіденційності, яка застосовується таким третіми особами. 

Інше

Дане Положення діє до внесення змін та(або) доповнень до Положення або викладення Положення у новій редакції.

Товариство залишає за собою право вносити зміни до даного Положення.